×

خدمات ما

کلینیک ما با دانش کافی...

برنامه مطب

روزهای طول هفته و ساعات حضور در مطب را می توانید در این جدول مشاهده کنید.
شعبه روزهای هفته ساعت حضور تلفن
خلیج فارس دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 66277957 – 66278437
مجیدیه شنبه، یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه 16 الی 20 22308517
اجرا شده توسط: همیار وردپرس