×
اگر دندان ها خوب مسواک نشود و از نخ دندان استفاده شود به مرور زمان مواد غذایی و یا مصرف شیرینی منجر به ایجاد پوسیدگی دندان می شود . اگر هر 6 ماه مراجعه به دندانپزشک مراجعه کنید به پوسیدگی دندان های خود پی می برید و در اولین فرصت اقدام به ترمیم دندان می کنید . در صورتی که درمان مورد نظر دیر انجام شود ممکن است به عصب رسیده و دندان احتیاج به درمان ریشه باشد .
اجرا شده توسط: همیار وردپرس