×

روزهای طول هفته، ساعات حضور در مطب و تلفن های رزرو نوبت را می توانید در این جدول مشاهده کنید.

شعبه روزهای هفته ساعت حضور تلفن
خلیج فارس دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 66277957 – 66278437
مجیدیه شنبه، یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه 16 الی 20 22308517
dentist emergency phone
اجرا شده توسط: همیار وردپرس